Privatlivspolitik

Journalføring

For at jeg kan give den bedst mulige behandling, fører jeg journal og opbevarer de oplysninger du giver mig under konsultationen/behandlingen. Dette gøres for at vi kan måle din fremgang og jeg ved hvad vi har snakket om, i gennem dit forløb hos mig. Du er altid velkommen til at få at vide hvad jeg har skrevet og få dine data med dig. Jeg bruger håndskrevne journaler, som opbevares i aflåst arkiv, samt opbevaring af journaler i Cloud produkter som journalføringssystem.

Samtykke og ret til at kende din journal:

Klienten, altså dig skal give mig samtykke til at der føres journal. Dette gøre du når du godkender betingelserne når du bestiller en tid. Du har som klient ret til at se og få gennemgået de oplysninger jeg som behandler har skrevet om dig i journalen. (Bekendtgørelse nr. 665 af 14. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger m.v. § 19)

Hvad forstås ved en Journal?

Ved en journal forstås ordnede optegnelser, som oplyser om klientens tilstand, planlagte og udførte undersøgelser og behandlinger m.v.

Formålet med journalføring:

  • at føre relevante optegnelser over behandlingsforløbet for at sikre et tilfredsstillende forløb.
  • at tilgodese de krav lovgivningen stiller til journalføring og evt klagemuligheder.

Journalen har først og fremmest betydning for klientsikkerheden, f. eks i forbindelse med klager.
Journalen er derudover et arbejdsredskab og et vigtigt informationsgrundlag for både behandler og klient bl.a. i tilfælde af, at klienten ønsker at viderebringe oplysninger til andre behandlere.
Desuden kan journalen være et incitament til faglig udvikling og give mulighed for at vurdere kvaliteten og effektiviteten af det udførte arbejde.

Om Journalføring i øvrigt

Journaloptegnelserne føres fortløbende og i umiddelbar tilknytning til din behandling m.v. Jeg fører journal i forbindelse med enhver behandling uanset om den foregår i klinik eller via online konsultationer. I forbindelse med evt. klager bruger jeg journalføringen til at kunne redegøre for behandlingsforløbet på baggrund af journalen.

Indhold

Jeg opretter en journal for hver af mine klienter. Journalen indeholder alle relevante oplysninger af betydning for behandlingen:
Stamoplysninger
Klientens navn, bopæl, tlf. og andre personlige oplysninger
Særlige forhold.
Dato for første henvendelse
Årsagen til henvendelsen
Oplysning om praktiserende læge, evt. sygdomme og medicin
Andre benyttede behandlingsformer
I Behandlingsforløbet:
Hvad er sket siden sidst
Iagttagelser under behandlingsforløbet
Informationer givet til klienten og forslag til hjemmeopgaver

Opbevaring og adgang til din journal:

Journalen skal opbevares forsvarligt og på en måde så uvedkommende ikke har adgang til den. Dette gør jeg ved at bruge et fysisk papirarkiv, der er aflåst samt ved at ved at bruge OneDrive samt EasyMe.dk, der er krypterede systemer og hvortil der skal bruges adgangskode. Det er kun mig der kan tilgå disse oplysninger. Alle dine oplysninger er fortrolige hos mig og jeg videregiver ingen oplysninger, medmindre jeg har dit specifikke samtykke.
Journalen opbevares i minimum 5 år regnet fra tidspunktet for den senest foretagne optegnelse. Ophører jeg med at praktisere, bortfalder pligten til at opbevare journalerne samtidigt hermed.
Journalen kan i en sådan situation udleveres til dig. En journal kan med din begrundede ønske overdrages til anden behandler. I disse tilfælde overgår opbevaringspligten til den pågældende behandler.

Persondatapolitik

Jeg tager din databeskyttelse alvorligt. Jeg behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan jeg behandler dine data.
For at du kan bestille en tid hos mig, har jeg som minimum brug for en række oplysninger. Det kan være én eller flere af følgende oplysninger:
Fornavn / Efternavn
Telefonnummer
E-mail adresse

Du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personoplysninger bruges til at booke tid til den ydelse, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med, eller i forbindelse med opskrivning til nyhedsbrev.
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil ved fx personlig registrering, deltagelse i en undersøgelse eller tilmelder dig vores nyhedsbrev m.v.
Personoplysninger afgivet til www.liseboegsted.dk i forbindelse med en booking videregives kun til nedenfor anførte virksomheder og tredjemand.
Personoplysninger videregives til følgende tredjeparter:
Easyme.dk (booking system)
Nordicvms.com (laboratorie portal)

Jeg indsamler altså ikke personoplysninger, uden at du selv har givet tilladelse, fx ved ovenstående handlinger, og foretager udelukkende registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere eksempelvis en ydelse og nyhedsmails til dig på en tilfredsstillende måde.

Jeg har som indehaver af www.liseboegsted.dk adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Det er også mig Lise Brøkner Bøgsted, som er den dataansvarlige på www.liseboegsted.dk..
Personoplysninger der registreres hos liseboegsted.dk opbevares i fem år indtil de slettes - medmindre du giver os besked om at du ønsker at vi sletter dem før.

Dine persondata og cookie rettigheder

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. En eventuel klage skal indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.
Når du besøger liseboegsted.dk indsamler jeg via siden automatisk oplysninger om dit besøg. Det er f.eks. hvilke sider du åbner, om du har været her før, og hvilket websted eller søgemaskine du kom fra.
Den information, min side automatisk indsamler fra dit besøg, er ikke personlig. Den bruges med andre ord ikke til at identificere dig som person, men til at følge tendenser i generel brugeradfærd.

I det følgende kan du læse, hvordan vi indsamler data fra dit besøg, hvorfor vi gør det, og hvordan dine oplysninger er beskyttet.
Data, der indsamles automatisk:
Hver gang du besøger et eller flere af vores websteder, indsamler vi automatisk oplysninger om dit besøg. Det drejer sig bl.a. om:
Hvilken side du kom ind på først
Om du har været her før
Længden af dit besøg
Hvilken webside du kom fra
Hvilke søgeord du brugte i søgemaskinen
Hvilke sider du besøger
IP-adresse for dit besøg
Styresystem, browsertype og -version
Skærmopløsning og antal farver, din computer bruger
Understøttelse af JavaScript og Flash
Sprog, land og region/by

Disse oplysninger indsamles ved brug af cookies og logfiler. De fleste andre websites indsamler samme oplysninger, så det er helt almindelig praksis.

Forbehold for ændringer

liseboegsted.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om hvorvidt der er sket ændringer.

Om Komplementær Hormonterapi

Komplementær Hormonterapi er koblingen mellem den "alternative" og konventionelle medicin, hvor holistisk tankegang møder moderne videnskab.

Som komplementær hormonterapeut arbejder jeg med at finde rodårsagen hos mine klienter frem for at symptombehandle med udgangspunkt i Functional Medicine paradigmet.

Ved hjælp af oplysninger om symptomer og gener, sygdomme, familiemæssige sygdomme, kostdagbøger, livsstil og laboratorietests, identificerer jeg rodårsagen.

Jeg årsagsbehandler og udarbejder skræddersyede personlige sundhedsprogrammer med tilførsel af næringsstoffer, nervesystemsafbalancering, funktionelle kostplaner og evt. bioidentiske hormoner.

Dermed identificerer og behandler jeg rodårsagen til hormonelle ubalancer i modsætning til at fjerne symptomerne, eksempelvis med medicin.

 

Copyright © Lise BøgstedSitemap | Cookiepolitik | Privatlivspolitik